ورزش هوازی کالری سوزی بیشتری از ورزش با وزنه دارد.

مهم‌ترین نکته این است که در یک زمان برابر ورزش هوازی کالری سوزی بیشتری از ورزش با وزنه برای شما دارد.

ورزش هوازی کالری سوزی بیشتری از ورزش با وزنه دارد

ورزش مقاومتی به تنهایی کالری سوزی زیاد نمی‌کند اما اگر با ورزش هوازی ترکیب شود، اثر آن را چند برابر می‌کند. از سوی دیگر راه قویتر کردن عضلات، ورزش با وزنه است و هر چه میزان بافت ماهیچه شما افزایش پیدا کند و قویتر باشد در کّل انرژی سوزی نیز در بدن شما بالا تر می‌رود.

از سوی دیگر تقویت عضلات برای تحمل فشار در ورزش هوازی بسیار مهم است. از موارد دیگری که این نوع از تمرینات را مهم می‌کند قدرت آن در پیشگیری از پوکی استخوان و ضعف بدنی است.

ورزش هوازی همه جا و همه وقت

تا می‌توانید میزان فعالیت هوازی خود را افزایش دهید، نه فقط در باشگاه بلکه در همه جا. سریعتر راه بروید، همیشه از پله‌ها استفاده کنید، بالا و پایین بپرید. در باشگاه نیز با توجه به امکانات سعی‌ به انجام ترکیبات مختلفی‌ از ورزش هوازی داشته باشید.

یک روز بدوید و در روز دیگر دوچرخه سواری‌ کنید. حرکت قایق، طناب زدن و بسیاری از تمرینات هوازی دیگر وجود دارد که به بسته به نوع و علاقه شخصی می‌توانید آن را در برنامه ورزشی خود داشته باشید.

نکته نهائی اینکه ورزش فقط یک تکه از پازل کاهش وزن است

به یاد بسپارید که اگرچه ورزش برای کاهش وزن ضرورت دارد اما بخشی از برنامه است. اصلاح شیوه زندگی‌ و پیروی از رژیم غذای سالم و متعادل نیز به همان میزان مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید