کمبود ویتامین D در کودکی و ابتلا به آترواسکلروزیس

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که مقادیر کم ویتامین D خون کودکان با ابتلا به بیماری آترواسکلروزیس در ۲۵ بعدی همراه خواهد بود.

کمبود ویتامین D در کودکی و ابتلا به آترواسکلروزیس

اثر ویتامین D در زمینه سلامت قلب و عروق بسیار حائز اهمیت است. نشان داده شده است که مقادیر کم ویتامین D می تواند موجب بروز حمله های قلبی شود. شیوع کمبود ویتامین D و مقادیر ناکافی آن در کودکان سراسر جهان در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارزیابی همبستگی بین مقادیر ناکافی ویتامین D در کودکان و ضخامت لایه اینتیمای کاروتید بود.

ضخامت لایه اینتیما با عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی همسبتگی دارد و به عنوان یک پیشگویی کننده بیماری های قلبی و عروقی به کار می رود. به بیان یکی از نویسنده های مقاله مرتبط با این مطالعه دکتر Markus Juonala؛ ” نتایج مطالعه ما همبستگی بین مقادیر پایین ۲۵ هیدروکسی ویتامین D در کودکان و افزایش بروز آترواسکلروزیس در بزرگسالی را تأیید کرد.

” محققین در این مطالعه داده های مربوط به ۲۱۴۸ کودک در دامنه سنی ۳ تا ۱۸ سال را تجزیه و تحلیل کردند. سپس آزمودنی ها د سن ۳۰ تا ۴۵ سال نیز دوباره بررسی شدند. مقادیر ویتامین D سرمی کودکان سنجیده شد. ضخامت لایه اینتیمای کاروتید از طریق روش اولتراسوند سنجیده شد.

یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که مقادیر پایین ویتامین D در دوران کودکی با افزایش ضخامت لایه اینتیمای کاروتید همبستگی دارد. یافته های حاصل از این مطالعه در Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید