بازگشت امید به معاملات تالار شیشه‌ای با رشد شاخص‌ها

حال بازار سرمایه خوب استبه گزارش  خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی ، شاخص بورس و اوراق بهادار در اولین روز بازار، با کاهش ۴۱۹.۶۳ واحدی به پله ۸۳ هزار و ۲۵۵ واحدی رسید، در حالیکه ارزش کل معاملات بورس تهران از ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۴۰۳ میلیون ریال سهم طی ۳۶ هزار نوبت معاملاتی است.

در اولین روز کاری بازار سرمایه، نماد‌های پر بیننده معاملات فملی، فولاد، کگل، فخوز، خودرو، شتران با روند نزولی و نماد همراه با روند صعودی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس با ۵.۱۰ واحد کاهش به پله ۹۴۳ هزار و ۳۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۸۰ میلیون سهم طی ۳۵ هزار نوبت معاملاتی است.

*** در دومین روز از بازار، شاخص بورس و اوراق بهادار با رشد ۳۹.۱۱۳ واحدی به پله ۸۳ هزار و ۳۶۹ واحدی رسید،  درحالیکه ارزش کل معاملات بورس تهران از یک میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۴۷۸ میلیارد و ۵۲ میلیون ریال سهم طی ۳۷ هزار نوبت معاملاتی است.

در روز دوم بازار، نماد‌های پر بیننده معاملات فارس، فولاد، کگل و اخابر با روند صعودی و نماد خساپا، پاکشو و فملی با روند نزولی کار خود را پایان داد.

شاخص کل فرابورس با ۳۰.۰ واحد کاهش به پله ۹۴۳ هزار و ۲۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات یک میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۷۰ میلیارد و ۲۹۵ میلیون سهم طی ۳۱ هزار نوبت معاملاتی است.

*** درسومین روز از بازار، شاخص بورس و اوراق بهادار با رشد ۱۰۰.۱۳ واحدی به پله ۸۳ هزار و ۴۶۹ واحدی رسید، این درحالی است که ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۴۷۵ میلیون ریال سهم طی ۴۵ هزار نوبت معاملاتی است.

در روز سوم بازار، نماد‌های پر بیننده معاملات فارس، فولاد، شپنا، کگل، آپ، خساپا با روند صعودی و نماد پاکشو با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس به پله ۹۴۳ هزار و ۴۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۶۹ میلیون سهم طی ۶۴ هزار نوبت معاملاتی است.

*** در آخرین روز بازار، ارزش کل معاملات بورس تهران از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۵۸۸ میلیون ریال سهم طی ۵۱ هزار نوبت معاملاتی است.

آخرین روز بازار، نماد‌های پر بیننده معاملات شبندر، شتران، آپ، فارس با روند صعودی و نماد رمپنا، فملی، وبملت با روند نزولی کار خود را به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس با ۶۰ واحد رشد به پله ۹۴۴ هزار و ۳۰ واحد رسید که براین اساس ارزش کل معاملات ۱ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۲۱۷ میلیون سهم طی ۴۰ هزار نوبت معاملاتی است.

روزهای نوید بخش برای سهامداران تالار شیشه‌ای

دیدگاهتان را بنویسید