لاورنتیف: کنفرانس سوچی از مرز اختلاف‌ها گذشت

لاورنتیف: کنفرانس سوچی از مرز اختلاف‌ها گذشتبه گزارش گروه بین‌الملل ، به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، الکساندر لاورنتیف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در نشست خبری پس از پایان کنفرانس سوچی گفت: روسیه با همکاری کشور‌های شرکت کننده در روند آستانه به برگزاری کنفرانس سوچی اقدام کردند. شرکت کنندگان در کنفرانس سوچی توانستند از مرز اختلاف‌ها بگذرند. سه سند در بیانیه پایانی کنفرانس سوچی تصویب شد.

وی افزود: این سند‌ها به استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تحویل داده می‌شود تا بر اساس آن‌ها عمل کند. این کنفرانس تلاش می‌کند تا از روند ژنو حمایت و پشتیبانی کند و برای محقق شدن این موضوع به قطعنامه ۲۲۵۴ سازمان ملل مقید هستیم. موفقیت کنفرانس سوچی زمینه موفقیت روند ژنو را برای حل و فصل بحران سوریه فراهم می‌کند.

الکساندر لاورنتیف: هدف برخی از معارضان سوری گروه آنکارا از شرکت در کنفرانس سوچی، به شکست کشاندن آن بود.

الکساندر لاورنتیف گفت: در کنفرانس سوچی فهرست نمایندگان کمیته قانون اساسی که تعداد آنان به ۱۵۰ نفر می‌رسد، تعیین شد. استفان دی مسیتورا ساز و کار فعالیت کمیته قانون اساسی را که در بیانیه پایانی کنفرانس تعیین شده است، مشخص خواهد کرد. بیانیه پایانی به مهلت زمانی مشخصی در خصوص آغاز به کار کمیته قانون اساسی اشاره‌ای نمی‌کند.

وی افزود: بخشی از هیأت یکپارچه معارضان به عنوان شخص حقیقی در این کنفرانس شرکت کردند. از عدم حضور هیأت یکپارچه معارضان و سخنان برخی از اعضای آن در خصوص کنفرانس سوچی متأسفیم. هدف برخی از معارضان که از گروه آنکارا به کنفرانس سوچی آمده بودند، به شکست کشاندن این کنفرانس بود نه مشارکت واقعی در آن.

فرستاده روسیه گفت شرکت کنندگان در کنفرانس سوچی توانستند از مرز اختلاف‌ها بگذرند

دیدگاهتان را بنویسید