موگرینی: از بقای برجام اطمینان حاصل خواهیم کرد / نبود اتحادیه اروپا برای بقیه جهان فاجعه بود

موگرینی در سخنانی در دانشگاه ماستخریت هلند به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد امضای پیمان ماستریخت گفت: بدون اتحادیه اروپا ما دستاوردهایی مانند توافق آب و هوایی پاریس و توافق هسته ای ایران را نمی داشتیم؛ توافقی که از بقای آن اطمینان حاصل خواهیم کرد.
، موگرینی بر اهمیت و دستاوردهای اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت: ما به عنوان اتحادیه اروپا دومین اقتصاد بزرگ جهان هستیم و حتی پس از خروج انگلیس هم این جایگاه را حفظ می کنیم.
 
 
وی افزود: ما همچنین اولین سرمایه گذار خارجی و کمک کننده اصلی در زمینه همکاری های توسعه ای و شبکه مهم دیپلماتیک و تامین کننده امنیت جهانی هستیم.
موگرینی در ادامه گفت: بدون اتحادیه اروپا هدف های توسعه پایدار هم وجود نمی داشت و نظام سازمان ملل هم کارکردی نداشت، بنابراین برای یک لحظه تصور کنید که اگر اتحادیه اروپا وجود نداشت چه وضعی داشتیم؛ برای بقیه جهان این یک فاجعه می بود.
موگرینی پیش از این نیز در اواسط شهریورماه در سخنانی در پارلمان اسلوونی گفت: اتحادیه اروپا مسئولیت دارد که بازیگر اصلی برای حفظ دستورکار چندجانبه در سطح جهانی باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: ضرورت دارد که اتحادیه اروپا در این سالها بر این مساله تمرکز داشته باشد که پشتوانه نظام چندجانبه باشد. در زمانی زندگی می کنیم که شیوه اقدام چندجانبه با تمرکز بر نظام سازمان ملل، در خصوص مسائلی مانند تجارت، منع اشاعه هسته ای، صلح و امنیت و حقوق بشر، با سئوال و تردید رو به رو شده است.
تاکید موگرینی بر ضرورت دفاع اتحادیه اروپا از نظام چندجانبه جهانی در حالی است که او بارها بر اهمیت توافق هسته ای ایران و ۱+۵ (برجام) به عنوان یک توافق مهم بین المللی تاکید کرده است. موگرینی اوایل شهریورماه نیز از توافق هسته ای به عنوان یکی از نمونه های شیوه اتحادیه اروپا در سیاست خارجی مبتنی بر گفت وگو و دیپلماسی یاد کرد و گفت: این توافقی بین دو کشور نبود؛ بارها این را تکرار کرده ام و احساس می کنم که ناچاریم در ماه های آینده هم بارها این موضوع را تکرار کنم.

دیدگاهتان را بنویسید