مقام روس: مناطق تحت کنترل آمریکا پناهگاه امنی برای تروریست‌ها در سوریه است

معاون وزیر دفاع روسیه: مناطق تحت کنترل آمریکا منطقه ای امن برای تروریست ها در سوریه استبه گزارش گروه بین الملل  به نقل از اسپوتنیک، «الکساندر فومین» معاون وزیر دفاع روسیه در مصاحبه با یک شبکه خبری روسی اظهار کرد واشنگتن از مناطق تحت اشغال خود در غرب سوریه به منظور ایجاد پناهگاهی امن برای تروریست ها استفاده می کند.

بر اساس گفته های معاون وزیر دفاع روسیه، نیروهای عملیات ویژه آمریکا و دیگر واحدهای نظامی واشنگتن در حال همکاری برای ایجاد یک منطقه امن برای تروریست ها  نزدیک «التنف» در غرب سوریه هستند.

الکساندر فومین در این خصوص اظهار کرد: «ما در خصوص ایجاد یک منطقه امنیتی در ۵۵ کیلومتری پایگاه التنف نگران هستیم. این منطقه در غرب سوریه در مرز عراق پناهگاهی امن برای تروریست ها است و در واقع این منطقه برای تجهیز مجدد و آماده سازی تروریست ها برای بازگشت به میادین نبرد ایجاد شده است.»

فومین در ادامه تاکید کرد این منطقه تحت هدایت و نظارت نیروهای عملیات ویژه و دیگر واحدهای نظامی آمریکا ایجاد شده است.

معاون وزیر دفاع روسیه در ادامه به بحران انسانی حال حاضر در اردوگاه پناهجویان در «رکبان» در حومه التنف در غرب سوریه نیز اشاره کرد. وی بحران فاجعه بار انسانی در این اردوگاه را نتیجه بی تمایلی ارتش آمریکا به صدور مجوز ورود کمک های بشردوستانه خواند.

در نوامبر ۲۰۱۷ یک مرکز روسی فعال در حوزه «مصالحه احزاب معاند در سوریه» در گزارشی اعلام کرد آمریکا با ایجاد یک منطقه امنیتی در نزدیکی پایگاه واشنگتن در التنف و قطع دسترسی به این منطقه موجب شد ۵۰ هزار شهروند بی گناه سوری در بدترین شرایط انسانی زندگی کنند. در حال حاضر این ۵۰ هزار نفر نیاز شدید به دریافت کمک های بشردوستانه دارند.

در حال حاضر آمریکا بدون کسب اجازه از دولت سوریه وارد خاک این کشور شده است و اقدامات گسترده ای را در حمایت از تروریست ها و تقویت آنها انجام می دهد. 

ایجاد پناهگاه امن آمریکا برای تروریست‌ها در سوریه

دیدگاهتان را بنویسید