اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اعتماد مردم به نظام را افزایش می‌دهد

رمحمد هاشمی عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های ، درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار کرد: نخست باید اموال نامشروع را شناسایی کنند و این مقوله در قانون هم وجود دارد.

هاشمی با اشاره به تاثیر این طرح بر افکار عمومی جامعه، ادامه داد: اگر مردم مطلع باشند که مسئولان امانتدار آنان هستند و از جایگاه و موقعیت خودشان سوءاستفاده نکرده و نمی‌کنند، تاثیر مثبتی دارد و اعتماد به نظام را افزایش می‌دهد. اگر موردی هم پیش بیاید که مسئولی خطایی کرده است باید طبق قانون مجازات بشود.

وی ادامه داد: قانون به برخی مقامات اشاره می‌کند و می‌گوید باید قبل و بعد از مسئولیت اموال آنان بررسی شود و اگر اموال‌ شان نامتعارف و یا غیر شرعی اضافه شده است به بیت‌المال بازگردانده شود.

عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: به یاد دارم که نمایندگان در گذشته طرحی دادند و دایره مقاماتی را که شامل قانون اموال می‌شدند، وسعت داده بودند در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اصلاحاتی صورت گرفت و طرح به قوه قضائیه برای نوشتن آئین نامه فرستاده شد، فکر می‌کنم هنوز اجرایی نشده است.

هاشمی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و درباره چگونگی اجرای آن، گفت: قانونگذار نحوه اجرا را مشخص می‌کند مثلا براساس قانون قبلی مقامات باید لیست اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت گرفتن به قوه قضائیه اعلام کنند.

وی تصریح کرد: در واقع قوه قضائیه در این بخش مسئولیت تطبیق اموال مسئولان بعد و قبل از مسئولیت را دارد و کم و زیاد شدن اموال  را باید بررسی کند و نظرش را بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید