ارائه خدمات به بیش از ۱۲ هزار معلول در ۲۳۴ مرکز توانبخشی/ نگهداری از بیماران مجهول الهویه در مراکز شبانه روزی

ارائه خدمات به بیش از 12 هزار معلول در 234 مرکز توانبخشی/ نگهداری از بیماران مجهول الهویه در مراکز شبانه روزیمحمدرضا اسدی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران، در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی ؛ اظهار کرد: در حال حاضر در مراکز توانبخشی تحت نظارت بهزیستی استان تهران ۱۲ هزار و ۵۰۰ معلول تحت مراقبت هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: معلولان فوق در ۲۳۴ مرکز توانبخشی استان تهران خدمات مربوط به حوزه توانبخشی را دریافت می‌کنند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد: مراکز توانبخشی استان تهران در دو شیفت روزانه و شبانه روزی به معلولان خدمات مورد نیاز را ارائه می‌دهند.

اسدی در تشریح هزینه‌های نگهداری از معلولان در مراکز توانبخشی استان تهران عنوان کرد: یارانه نگهداری هر یک از معلولان در مراکز توانبخشی روزانه، مبلغ ۳۱۰ هزار تومان و همچنین یارانه نگهداری از معلولان در مراکز شبانه روزی ۶۸۰ هزار تومان است که باید این مبالغ به صورت ماهانه و به ازای هر یک از معلولان به حساب مراکز فوق واریز شود.

وی با اشاره به نگهداری بیماران مجهول الهویه در مراکز توانبخشی شبانه روزی تاکید کرد: همچنین ماهانه به ازای هر یک از بیماران مجهول الهویه، مبلغ ۶۸۰ هزار تومان به حساب مراکز توانبخشی واریز می‌شود.

خدمات رسانی به بیش از ۱۲ هزار معلول در ۲۳۴ مرکز توانبخشی بهزیستی

دیدگاهتان را بنویسید