تحلیل سایت روسی درباره محرومیت کریمی/ایرانی ها سال هاست رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت نمی شناسند

به گزارش خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورشی ، سایت داغستانی (wrestdag) با استناد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمریکا آورده است: کمیته بین المللی المپیک بر محرومیت کشتی گیر و مربی و همچنین تیم های ایران از شرکت در مسابقات بین المللی اصرار داشت اما اتحادیه جهانی در این حکم به شیوه خود عمل کرد. هرچند ناظران می گویند اگر چنین موردی تکرار شود، مجازات بسیار سنگین تر خواهد بود.
در پایان این گزارش با اشاره به اینکه ورزشکاران ایرانی سال هاست اسرائیلی ها را به رسمیت نمی شناسند آمده است: علی رضا کریمی اولین ورزشکار ایرانی نیست که با این مشکل روبرو شده است.
گزارش دقیق یک سایت روس از این قضیه قطعا حاکی از پیگیری دقیق روس ها در این زمینه است، از یک سو آن ها به رژیم اشغالگر قدس کشتی گیر می دهند و از سوی دیگر رقیب اصلی کشتی ایران محسوب می شوند.

کریمی اولین ورزشکار ایرانی نیست که با نماینده رژیم اشغالگر قدس مسابقه نمی دهد

دیدگاهتان را بنویسید