غیر قانونی بودن انتقال فرزندان کارکنان دانشگاه فردوسی در بدوقبولی

دانشگاه فردوسی مشهد در اطلاعیه ای نحوه نقل و انتقال فرزندان کارکنان این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تذکر سازمان بازرسی کشور مبنی بر غیر قانونی بودن انتقال فرزندان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به این دانشگاه در بدو قبولی آنان در سایر دانشگاه ها، به اطلاع کلیه کارکنان دانشگاه می رساند از پذیرش تقاضای انتقال فرزندان آنها به این دانشگاه در سال اول پذیرش در سایر دانشگاه ها معذور است.

بررسی تقاضای نقل و انتقال فرزندان کارکنان دانشگاه به صورت میهمان در سال دوم و طبق ضوابط مندرج در سامانه نقل و انتقال وزارت علوم، انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید