طرح های پژوهشی میان رشته ای «سلامت و دین» حمایت می شوند

مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه طرح های پژوهشی میان رشته ای سلامت و دین از پژوهشگران دعوت به همکاری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پژوهش در زمینه های تعریف مبانی، تعاریف و روش های بنیادی در زمینه پژوهش های سلامت و دین، سلامت معنوی، پیامدهای سلامت محور سبک زندگی اسلامی، بررسی اثر بخشی توصیه های بهداشتی درمانی برگرفته از متون دینی، بررسی سند و دلالت احادیث پزشکی و پژوهش های کیفی در حوزه سلامت و دین برخی از زمینه های مطالعاتی هستند.

علاقه مندان جهت مشاهده اولویت های پژوهشی و سایر اطلاعات مرتبط می توانند به سایت مرکز تحقیقات قرآن ، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید