بدهی ۳۰میلیاردتومانی دانشگاه ها به پایگاههای علمی بین المللی

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: درحال حاضر دانشگاه ها حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان بدهی به پایگاه های بین المللی دارند.

وحید احمدی در گفتگو گفت: بدهی دانشگاه ها به پایگاه های علمی بین المللی از سال های گذشته همچنان باقی مانده است.

وی افزود: بخشی از بدهی های دانشگاه ها در این زمینه قسط بندی شده است و مبالغی پرداخت شد اما درحال حاضر دانشگاه ها حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان بدهی به پایگاه های بین المللی علمی دارند.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: این بدهی رقم زیادی نیست بنابراین امیدواریم به زودی پرداخت شود تا دسترسی دانشگاه ها به پایگاه های بین المللی علمی دچار مشکل نشود.

وحید احمدی اظهار داشت: جلساتی با معاونان پژوهشی دانشگاه ها، معاونت اداری و مالی وزارت علوم داشتیم تا این مشکل با کمک سازمان برنامه و بودجه رفع شود.

دیدگاهتان را بنویسید