ترشح اندورفین در مغز به دنبال خوردن غذا

محققان فنلاندی دریافته اند که چگونه غذا خوردن باعث تحریک سیستم اپیوئدی درونی برای ایجاد شادی و حس سیری می شود.

ترشح اندورفین در مغز به دنبال خوردن غذا

نتایج جدید بدست آمده حاکی از آن است که غذا خوردن باعث انتشار موادمخدر در مغز می شود که موجب ایجاد حس هایی مثل شادی و سیری می‌گردد.

خوردن پیتزا باعث افزایش قابل ملاحظه ی حس شادی در فرد می شود ولی مصرف نوشیدنی های پرکالری مقوی نه! در هر صورت هردو نوع غذا موجب ترشح مقدار قابل ملاحظه ای از مخدر های درون ریز می شوند.

خوردن هر دونوع غذا ،لذیذ (سمت راست) و بی مزه (سمت چپ) باعث راه اندازی ترشحات سیستم اپیوئیدی در مغز می‌شود، اما با میزانی متفاوت.

مخدرها باعث شادی و رضایت می‌شوند. مطالعات نشان می دهد که بعد از خوردن پیتزا مقدار قابل توجهی اندورفین در کل مغز ترشح می شود و در کمال تعجب مقدار ترشح بعد از مصرف نوشیدنی های مقوی بی مزه افزایش می یابد. میزان مواد مخدری که ترشح می شود به نشاط و رغبت هنگام خوردن غذا بستگی دارد.

به عقیده محققان احتمال می رود سیستم اپیوییدی درونی هر دو حس شادی و سیری را تنظیم کند و ما از قبل فهمیده بودیم که عدم کارایی این سیستم باعث مرض چاقی است!نتایج اخیر نشانگر آن است که پرخوری میتواند بطور مداوم این سیستم را تحریک کند بنابراین مستقیما باعث افزایش چاقی می‌شود.

به نقل از پروفسور لوری نومنما

این یافته ها نقطه عطفی است برای یافتن درمانی جهت رفع پرخوری و افزایش چاقی.

نکته عجیب این بود که اندورفین ها در کل مغز ترشح می شوند و نوشیدنی های مقوی تاثیر بیشتری داشتند. این نتایج، پایه ای است برای پژوهش های آینده و خوشبختانه راه هایی برای مطالعه و بیان چگونگی ایجاد و گسترش اعتیاد پیدا خواهیم کرد.

این مطالعه با کمک برش‌نگاری با گسیل پوزیترون (PET) صورت گرفته است. به گیرنده های مخدر در مغز شرکت کنندگان ماده رادیواکتیو تزریق شده بود. میزان رادیواکتیویته ۳ بار توسط دوربین PET، بعد از صرف غذایی لذید (پیتزا)، بعد از صرف خوراکی بی‌طعم (نوشیدنی ) و بعد از دوره گرسنگی شبانه اندازه گیری شد.

دیدگاهتان را بنویسید