خانه سیاستسیاست ایران آذری جهرمی: برخی با تهمت بر دیگران، به دنبال تسکین بیماری و رفع بیکاری خود هستند

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی اش نوشت: بیماری و بیکاری دو عارضه حاکم بر برخی افراد است. با ایراد تهمت بر دیگران، به دنبال تسکین بیماری و رفع بیکاری خود هستند. خداوند همه بیماران را شفا دهد و ان‌شاءالله در شغل مناسب هم مشغول به کار شوند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

azari-jahrami-seek-alleviate-illness-unemployment-slandering-others-1

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی اش نوشت: بیماری و بیکاری دو عارضه حاکم بر برخی افراد است. با ایراد تهمت بر دیگران، به دنبال تسکین بیماری و رفع بیکاری خود هستند. خداوند همه بیماران را شفا دهد و ان‌شاءالله در شغل مناسب هم مشغول به کار شوند.

azari-jahrami-seek-alleviate-illness-unemployment-slandering-others-2

پیام بگذارید

Newsletter

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.