خانه سیاستسیاست ایران نماینده مجلس: خروج از NPT و اخراج بازرسان آژانس، گزینه روی میز جمهوری اسلامی برای صیانت از منافع مردم ایران

مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توئیتی نوشت که خروج از NPT و اخراج بازرسان آژانس به عنوان رفتار متقابل با پارلمان اروپا ‎گزینه روی میز جمهوری اسلامی است. طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران کلید خورد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توئیتی از کلید خوردن طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا خبر داد.

وی در این باره نوشت: خروج از NPT و اخراج بازرسان آژانس به عنوان رفتار متقابل با پارلمان اروپا ‎گزینه روی میز جمهوری اسلامی است. طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران کلید خورد.

گفتنی است که اخیرا وزیر خارجه در واکنش به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه، در پاسخ به این پرسش که خروج ایران از NPT یا اخراج بازرسان آژانس جزو رفتارهای تقابلی ایران خواهد بود، گفت: تعداد اندکی از رهبران سیاسی اروپا هیچ تجربه‌ای در حوزه دیپلماسی ندارند و امروز تنها در رأس دستگاه دیپلماسی قرار گرفته‌اند از جمله وزیر خارجه آلمان، لذا اگر آنها در مسیر عقلانیت حرکت نکنند و مواضع خود را اصلاح نکنند، هر احتمالی متصور است.

پیام بگذارید

Newsletter

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.