خانه سیاست سیاست جهان
دسته بندی:

سیاست جهان

banner
توسط سرویس سیاست

مرکز رسانه قوه قضاییه درباره فرد مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اعلام کرد: …

توسط سرویس سیاست

آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان در گفت‌وگویی با تی آر تی اعلام کرد که …

توسط سرویس سیاست

حسین امیرعبداللهیان و احمد وحیدی وزرای خارجه و کشور با توجه به حادثه پیش آمده …

توسط سرویس سیاست

رسانه های جمهوری آذربایجان اعلام کردند که وزارت خارجه این کشور سفیر ایران در باکو …

توسط سرویس سیاست

آل‌هاشم امام جمعه تبریز با اشاره به حمله صبح امروز مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان …

توسط سرویس سیاست

آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان در گفت‌وگویی با تی آر تی اعلام کرد که …

توسط سرویس سیاست

مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب به انتشار یک عکس در توییتر واکنش …

توسط سرویس سیاست

آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان در گفت‌وگویی با تی آر تی اعلام کرد که …

توسط سرویس سیاست

تورال گنجعلی، یک عضو پارلمان آذربایجان روز جمعه در توییتی مدعی شد: ما بارها درخصوص …

توسط سرویس سیاست

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پی اقدام مسلحانه انجام شده در ورودی …

توسط سرویس سیاست

به دنبال انتشار اخباری از حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران در صبح روز …

توسط سرویس سیاست

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پی اقدام مسلحانه انجام شده در ورودی …

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.