خانه سیاستسیاست جهان امیرعبدالهیان: ایران در جنگ اوکراین با تمام توان در سطح رئیس جمهور و وزرای خارجه برای برقراری آتش‌بس تلاش می‌ک

وزیر امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در جنگ اوکراین با تمام توان در سطح رئیس جمهور و وزرای خارجه برای برقراری آتش‌بس و تمرکز طرفین بر صلح تلاش می‌کند، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران مخالف جدی جنگ است و به دور از سیاست دوگانه و استاندارد دوگانه همان گونه که نگران وضعیت زنان و کودکان در فلسطین، یمن، افغانستان و سایر کشورهای درگیر جنگ و بحران است، نگران وضعیت زنان و کودکان اوکراینی است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تسنیم: وزیر امور خارجه گفت: محروم کردن ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن، تأثیری در تمرکز ویژه جمهوری اسلامی ایران بر ارتقای جایگاه زنان و نقش مهم آنان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و بین‌المللی در ایران بزرگ نداشته و نخواهد داشت.

حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین کنگره بین‌المللی بانوان تأثیرگذار ضمن تشکر از حسن ابتکار جمیله سادات علم الهدی، همسر رئیس جمهور، برای برگزاری این کنگره اظهار داشت: کنگره بین‌المللی بانوان تأثیرگذار فرصتی مغتنم برای بانوان سراسر جهان است تا دیدگاه‌های خود را به اشتراک بگذارند.

امیرعبدالهیان به نکات مطرح‌شده از سوی شرکت‌کنندگان این اجلاس اشاره کرد و گفت: موضوعات عنوان شده از سوی بانوانی که دارای مسئولیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و پارلمانی در کشورهای خود هستند مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه به تعدادی از مهمترین نکات عنوان شده اشاره کرد و ادامه داد: موضوعاتی از جمله تأکید بر ضرورت خلق بهترین زندگی و روشن‌ترین آینده برای زنان جهان و تصریح بر اینکه زنان محور شکوفایی و کانون بالندگی خانواده و اجتماع هستند، موضوعات مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

امیرعبدالهیان به تلاش برخی سیاسیون غربی برای اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: این تلاش علیرغم جایگاه مهم زنان در بیش از چهار دهه پیروزی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران صورت گرفته است.

وزیر خارجه تصریح کرد: محروم کردن ایران از عضویت در این کمیسیون تأثیری در تمرکز ویژه جمهوری اسلامی ایران بر ارتقای جایگاه زنان و نقش مهم و مؤثر بانوان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، هنری و بین‌المللی در ایران بزرگ نداشته و نخواهد داشت.

او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در جنگ اوکراین با تمام توان در سطح رئیس جمهور و وزرای خارجه برای برقراری آتش‌بس و تمرکز طرفین بر صلح تلاش می‌کند، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران مخالف جدی جنگ است و به دور از سیاست دوگانه و استاندارد دوگانه همان گونه که نگران وضعیت زنان و کودکان در فلسطین، یمن، افغانستان و سایر کشورهای درگیر جنگ و بحران است، نگران وضعیت زنان و کودکان اوکراینی است.

پیام بگذارید

Newsletter

Soledad is the Best Newspaper and Magazine WordPress Theme with tons of options and demos ready to import. This theme is perfect for blogs and excellent for online stores, news, magazine or review sites.

Buy Soledad now!

Edtior's Picks

Latest Articles

u00a92022u00a0Soledad.u00a0All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0Penci Design.